Look rau improua yokoj lub neej thaum txhim kho lub neej ntawm cov neeg nyob ib puag ncig koj?

 Plains Area Mental Health Center yog urgently ntiav! Tshawb nrhiav los ntawm peb cov kev qhib ntau yam hauv qab no txhawm rau nrhiav txoj haujlwm zoo tshaj plaws rau koj thiab cov hom phiaj. Nws yog lub sij hawm kom xis nyob ua hauj lwm koj nyiam thaum koj muaj peev xwm nyob tau yooj yim. Nrog amazing cov kev pab cuam, zoo heev PTO lub caij nyoog, thiab cov nqi zog raws li kev sib tw thaum lawv tuaj, xa koj daim ntawv thov hnub no! Peb tos ntsoov yuav qhia koj rau tsev neeg ntawm Plains Area Mental Health.

Cov kev qhib tam sim no tau teev tseg hauv qab no, tab sis yog tias koj txaus siab thiab muaj kev txawj ntse, thov xa PAMHC Daim Ntawv Thov Kev Ua Haujlwm thiab koj qhov resume rau application@pamhc.org lossis xa ntawv rau:

Plains Area Mental Health, Inc.PO Box 70Le Mars, IA 51031

PAMHC Daim Ntawv Thov Kev Ua Haujlwm

PAMHC Cov txheej txheem ntiav neeg ua haujlwm