Xyoo 1972, tom qab xyoo ntawm kev npaj thiab kev txiav txim siab, Plains Area Mental Health Center tau zoo siab qhib nws lub qhov rooj ib hnub hauv ib lub lis piam thiab pib ua haujlwm rau cov neeg nyob hauv Plymouth County. Hauv thawj xyoo, 166 tus neeg mob tau pom. Tau ntau xyoo, lub koom haum tau loj hlob thiab hloov pauv raws li cov kev xav tau ntawm zej zog thoob plaws cheeb tsam. Niaj hnub no, Plains Area Mental Health Center muaj chaw ua haujlwm hauv ntau qhov chaw thoob plaws Northwest Iowa. Peb cov neeg ua haujlwm suav nrog cov kws kho mob uas tau kawm thiab paub txog, kws saib xyuas neeg mob, kws pab tswv yim, kws kho mob thiab cov neeg ua haujlwm pab txhawb nqa. Peb txaus siab rau ntau yam txiaj ntsig thiab kev pabcuam uas peb muab rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog thoob plaws cheeb tsam.

Peb Qhov Chaw

Nrog 15 qhov chaw hauv Northwest Iowa, Plains Area Mental Health Center tau yooj yim nkag tau thiab yooj yim rau koj.