Nkag mus lossis sau npe rau peb cov neeg siv khoom portal kom tau txais email thiab ntawv ceeb toom teem caij, sib txuas lus ruaj ntseg ntawm email thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv hauv online.

Kauj ruam 1: https://patientportal.intelichart.com/login/patient/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Kauj ruam 2: Sau koj tus email thiab tus password

Kauj ruam 3: Nyem "self" box rau npe

Kauj ruam 4: Sau tus lej PIN uas koj yuav tsum tau txais los ntawm cov neeg ua haujlwm pem hauv ntej

Kauj ruam 5: Sau koj hnub yug

Kauj ruam 6: Xaiv koj cov lus nug kev ruaj ntseg thiab teb

Kauj ruam 7: Nyem lub thawv uas koj lees txais cov nqe lus thiab cov cai

Kauj ruam 8: Nyem kom tiav

Tus Neeg Mob Cov Ntawv

Rub tawm thiab ua kom tiav peb cov ntaub ntawv tus neeg mob ua ntej koj thawj zaug tuaj xyuas kom yooj yim thiab txhim kho!